logo

Jsem i na Facebooku. Stačí klik a jste tam...



úvod

kurzy

kurzy reiki

výklad tarotových karet

výklad zdarma

automatická kresba

kyvadlo

reiki

reiki pro zvířátka

alergie

čakry

o mně

ceník


taroty               Výklad karet

                                       Jsi zmatený a nevíš kudy kam
                                       Přátelé neporadí, jsi na vše sám
                                       Zastav se, já radu Ti dám
                                       Nebudu soudit, nebudu lhát
                                       Karty prozradí, co může se stát
                                       Za čím máš jít a čeho se vzdát



Karty nám mohou pomoci v rozhodování, ale odpovědnost za svůj život musíme vždy nést sami, nečekejte, že karty rozhodnou za Vás. Dokáží nám říci, jak se bude situace vyvíjet, co bychom měli dělat a co zas ne. Rozhodnutí a volbu máme vždy ve vlastních rukách. Budoucnost není jasně daná, vždy jí můžeme změnit a to je báječné.

K výkladu používám tarotové karty

Taroty (tarocchi, trionfi) jsou původně hrací karty s nejasnou historií. Názory na jejich vznik i využití, stejně jako na jejich symboliku a její funkci, se značně různí.

Historikové se pokoušejí objasnit původ Tarotu na základě slova TAROT:

Ta - rosh - staroegyptské slovo, které znamená „královská cesta".

Rota - tarot by byl anagramem latinského slova znamenajícího „kolo".

Torah - hebrejské slovo znamenající „zákon".

Thoth - staroegyptský bůh magie, moudrosti a učenosti

Tar - maďarské slovo cikánského původu znamenající „soubor karet".

Tar - egyptsky „cesta".

Ro, ros, rog - egyptsky „král" či „královská".

Tarot je karetní sada, nejčastěji v počtu 78 karet, která se používá od poloviny 15. století v různých částech Evropy, zejména Francii a Itálii. Od konce 18. století až do současnosti našel tarot také využití při věštění nebo jako mapa duševních a duchovních cest.

Sada se skládá z 22 karet Velké Arkány, které nás upozorňují na klíčové události a problémy a z 56 karet Malé Arkány, které se týkají běžných denních záležitostí a pomáhají nám pochopit výklad. Slovo Arkána pochází z latinského Arcanum, které označuje něco tajného, skrytého či kouzelného.

počítadlo.abz.cz

© Payakas 2013